Intern kunnskapsoverføring

Et stort behov i helpdesk er den interne opplæringen av både nytt og eksisterende personale. Ved å bruke guider av ulike typer som materiale gis det fortløpende en naturlig innlæring som er rask og kostnadseffektiv. Hvorfor ikke la systemeieren produsere guider som kan brukes både internt og ut mot sluttbrukerne?