Intern kunnskapsoverføring

Ofte har man behov for å dele den kunnskapen som helpdesk och konsulentorganisasjonen har samlet opp, og ved å bruke InfoCaption får man en plattform for raskt å lage søkbart och pedagogisk godt materiale. Man kan for eksempel beskrive «best practice», erfaringer i forbindelse med implementeringer, forberedelser i forkant av kundedemonstrasjoner og liknende.  Nyansatte kan starte med å se på guider for det systemet som leveres til kunde, men også for interne rutiner som f eks tidsrapportering og reiseregning.