Kunnskapstester

Med InfoCaptions kunnskapstester passer du på at brukerne har riktig kunnskap gjennom flere forskjellig type spørsmål. Med hjelp av modulen Track kan du også følge opp resultatet på individnivå.

Kunnskapstesten kan også brukes som en pretest for å automatisk generere en studieplan basert på et antall guider.

Vi tilbyr jevnlige kunnskapstester for å trene leger til å følge våre antibiotikaveiledninger. Tester en enkle å produsere og lett å endre på hvis man vil oppdatere spørsmålene. Hensikten er at vi basert på testene skal innføre et antibiotikasertifikat.

Anders Bengtsson Lundqvist

Infeksjonslege, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås