Snart skal skoleelever rundt om i Sverige velge videregående skole, og denne måneden falt InfoCaption for en guide som skal gjøre søkeprosessen lettere. Guiden har et rolig temop som gjør det lett for den som ser på å følge med. Takket være de tydlige stegene er det også lett å hoppe til informasjon om den delen av søknaden man synes er ekstra vanskelig. Guiden er laget av Frida Jolsgård på Utbildning Skaraborg Antagningskansliet. Hun forteller:

”Fordi elevens valg av videregående kan kjennes stort, vanskelig og informasjonspakket ville vi lage en enkel guide som viser søkeprosessen. Med guiden vil vi også lette opp og avlaste studie-yrkesveilederenes viktige arbeide i en tung og arbeidsbelastet periode. Guiden ligger på vår søkeside på internett og brukes av stuide-yrkesveiledere ved informasjonstilfeller i klasserommet. ”