Denne måneden har InfoCaption valgt å løfte frem en guide laget av det svenske Jordbruksverket, som viser hvordan man søker om prosjekt- og bedriftsstøtte. InfoCaption valgte denne guiden fordi den er spilt inn i et langsomt tempo med tydelige forklarende tekstruter der det behøves. Vi synes også det var ekstra morsomt å se en guide som forklarer hvordan man bruker e-tjenester – noe som ofte kan være litt knotete uten gode instruksjoner!