Nå kan du som bruker av InfoCaption delta på kostnadsfrie og åpne kurs som holdes noen ganger i løpet av 2017. Du velger selv hva du vil fokusere på og hva du vil lære mere om under kurset.