Med stadig flere kunder utenfor Sveriges grenser trenger vi et mer internasjonalt gangbart varemerke. Vi ønsker også at produktnavnet skal være forankret i guidene – som er selve kjernen i produktet. Derfor har vi nå valgt å benytte oss av navnet InfoCaption som har vært med siden starten i 2002. Produktet kommer altså i fremtiden å hete det samme som selskapet.

I forbindelse med navnebyttet forandrer vi også emballeringen av løsningen. Forandringen innebærer att grunnplatformen i produktet er InfoCaption Guide som kan bygges på med tilleggsmodulene Process og Track. På supportdelen av vår nye hjemmeside finner du en supportportal. Her kan dere som er kunder bruke samme innlogging som til den gamle portalen for å få tilgang til nedlastninger og for å gjøre portalen personlig ved å for eksempel spare guider som favoritter. Vår nye supportadresse er support@infocaption.com, men det går fortsatt bra å bruke den gamle.

Det har ju vært noen turer frem og tilbake med navn og lisensmodeller og vi håper dere er overbærerende med det. Nå kommer vi ikke til å bytte i overskuelig framtid!

Siden vi har valgt å bytte varemerke før all informasjon som relaterer til Procydo er byttet ut kommer det i dokumenter og supportguider fortsatt til å stå Procydo (og kanskje til og med (SmartAss) en periode framover. Beklager rotet, vi bygger helt enkelt om!

medium