InfoCaption Portal

InfoCaption Portal är en interaktiv befattningsbeskrivning som utgår ifrån roller i verksamhetens processer. Genom att koppla företagets befattningar som utförare i processerna – direkt i InfoCaption eller via synkronisering med verksamhetssystem – samlas allt medarbetaren behöver för att sköta sitt jobb i ett sökbart gränssnitt. InfoCaption Portal hjälper din verksamhet genom att ge rätt information till rätt medarbetare – och minskar personberoende kring information.

För musen över rutorna nedan för att få en förklaring av portalens respektive delar.