InfoCaption Process

Med InfoCaption Process skapar man processer för att beskriva flöden i en organisation. InfoCaption processer riktar in sig på att vara lättförståeliga för alla. Till processerna kan man koppla guider, eller annan information, för att djupare beskriva flödet. Nedan ser vi ett exempel på en process för ärendehantering.

[expand title=»Skapas av de som vet»]
InfoCaptions enkla gränssnitt gör att fokus hela tiden ligger på att skapa en beskrivning som medarbetarna verkligen har nytta av i sitt arbete. Med InfoCaption Process kan man delegera processritandet hela vägen ut i organisationen, utan att involvera experter eller konsulter. Den som faktiskt vet hur processen fungerar kan också rita den – verksamheten får alltså beskriva sig själv.
[/expand]


[expand title=»Koppling till guider»]
Genom att länka information som till exempel guider till respektive aktivitet får medarbetarna kunskapsstöd direkt i processen – precis där de behöver det. På så sätt blir processerna extra användbara eftersom de inte bara talar om vad man ska göra utan också visar steg för steg hur man gör det.
[/expand]


[expand title=»Levande processer»]
InfoCaption processer blir inga bilder eller dokument, och du behöver inte tänka på hur de ska sparas eller presenteras. De skapas direkt i webbläsaren och publiceras i ett sökbart gränssnitt. Därifrån är de också enkla att redigera om du skulle vilja göra förändringar i dem. När du redigerar en process behålls dess ursprungliga länk. Det gör att man aldrig hamnar med flera olika versioner, av samma material, på olika ställen.
[/expand]


[expand title=»Enkelt att dela»]
Varje InfoCaption-process har sin unika länk. Med denna kan man enkelt dela processerna i mail och på hemsidor, och bädda in dem på exempelvis organisationens intranät.
[/expand]


[expand title=»Versionshantering»]
Med hjälp av inbyggd versionshantering kan du följa upp förändringar i processarbetet. Alla tidigare versioner av processen finns lagrade och kan tas fram vid behov.
[/expand]


[expand title=»Organisationer»]
InfoCaption stöder möjligheten att skapa flera olika processmiljöer som är helt oberoende av varandra. Det innebär att en organisation uppdelad i flera filialer som arbetar på olika sätt kan ha en gemensam server med gemensamma guider, men låta varje filial skapa sin specifika uppsättning av processer. Funktionen är användbar exempelvis för kommuner som vill samarbeta kring guider, men som var och en behöver beskriva sin organisation och sitt arbetssätt med hjälp av processer.
[/expand]