Sikkerhet

Man kan begrense tilgang til guider og serveren/søkesider på flere forskjellige måter basert på behov.
Begrens tilgang til serveren/søkesider gjennom:

  • IP-adresse
  • Brukerlogin

Begrens tilgang til spesifikke guider via restriksjoner eller passord. Forskjellige typer av restriksjoner kan være:

  • IP-adresse
  • Brukerlogin (gruppetilhørighet)
  • Åpne guide fra en spesifikk søkeside