Support med selfservice

Ved å la brukerne selv på en enkel måte søke etter guider og instruksjoner kan mye tid spares i helpdesk. Både guider og søkesider kan med fordel også integreres direkte i applikasjonen for enda enklere tilgjengelighet. Med InfoCaption supportportal gis muligheter til å presentere ulike typer nyttig informasjon for sluttbrukeren i widgets. Søkesidor og guideportal kan også integreres med Intranett på ulike måter, for eksempel gjennom å bygge inn søkesider eller bruke Open Search for å la Sharepoints søkemotor søke i InfoCaption.


%

Vi håndterer 30 % av våre supporthenvendelser hver måned via guider i stedet for via manuell support. Ettersom vi har så store volumer, blir det en veldig betydelig del. Vi er jo heller ikke her døgnet rundt, men har virksomheter i byen døgnet rundt som trenger hjelp og støtte i IT-systemene. Det har vi kunnet levere med hjelp av guidene.

Nisse Waldefeldt

Förvaltningsdirektör, Intraservice Göteborgs stad