Systemeiere og systemforvaltere

Minsk kostnadene for utdanning samtidig som brukerene får mer kunnskap

Med InfoCaption får systemeiere og forvaltere ett system for utdanning, dokumentasjon og support. Enkel vedlikehold og et materiale som brukerene har lett for å skjønne gjør at det lønner seg å forvalte produsert materiale. Det finnes også smarte funksjoner som f.eks. bugrapportering og dokumentasjon.

p

Ett system

Ett system for utdanning, dokumentasjon og support

Rask produksjon

Rask og enkel produksjon gir et levende materiale

I

Ulike typer guider

Ulike typer guider avhengig av behov


u

Kunnskapstester

Sørg for at kunnskapen er god hos brukere og partnere med kunnskapstester

Dokumenter Prosesser

Dokumenter og utvikle prosessflyten med prosessverktøy

Reduser support

Reduser support gjennom selfservice og pedagogiske guider


\

Dokumenter bugs

Dokumenter hendelser og bugs med Incidentrecorder

+

Integrasjon

Integrer med andre system via SSO, APIer og Plugins

Supportportal

Tilpassningsklar supportportal både for intern bruk og for kunder


Opplæringspakker

Lag ferdige utdanningspakker til hver bruker

Publiser webinarer

Lagre og distibuer webinarer

Statistikk

Følg opp bruk av guider helt ned til individnivå