Med denne guiden som visar hvordan man kan fortøye en båt ønsker vi i InfoCaption dere alle en riktig deilig sommer!