userforum

7. til 8. maj deltok rundt 100 deltakere på Chalmersska huset i Gøteborg til InfoCaptions brukerdager. Under konferansen passet vi i InfoCaption på å fortelle at vi nå har et produkt – det heter Procydo og kan brukes i tre ulike nivåer avhengig av organisasjonens behov: Guider, Prosesser eller Portal.

Les alt om userforum her https://procydo.com/485.guide.