På konferansen Servicedesk Forum i Stockholm 25.-26. mai kåret de årets Servicedesk. Prisen gikk til InfoCaption-kunden Kommunalforbundet ITSAM med begrunnelsen:

”Man blir alltid bra bemött av trevlig och kompetent personal hos Kommunalförbundet ITSAM. År efter år visar deras servicedeskenkät hur uppskattade de är. De har 94 % nöjdhet i kompetens, 97 % nöjdhet i bemötande, 84 % nöjdhet i återkoppling och 93 % nöjdhet kring öppettiderna. Deras servicedesk-sida har blivit allt mer levande efter att de numera även har många bra och pedagogiska guider.”

Diplom ITSAM